01_Brochure DUURZAAM

Onze samenleving zal in relatief korte tijd onafhankelijk worden van eindige energie-bronnen. Bij het verwarmen van woningen en andere gebouwen zal duurzaam opgewekte energie de plaats innemen van aardgas.

In 2050 moet ook de hele bestaande woningvoorraad gasloos zijn. Dat gebeurt in stappen: Vanaf 2021 worden circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasloos opgeleverd en worden jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen gasvrij gemaakt. Het gasvrij maken van bestaande woningen zal snel verhoogd moeten worden naar 200.000 te verduurzamen woningen per jaar, zodat in 2050 alle 6 miljoen woningen zijn aangepast. Een ware revolutie voor de gehele installatiemarkt.

DRL gaat naast haar huidige E-COMFORT programma een productgroep duurzaam introduceren samen met haar partners. De start wordt nu gemaakt met een complete range warmtepompboilers en buffervaten. Daarnaast introduceren wij de DRL Stratos 4S Zonneboiler gebaseerd op de vacuüm technologie welke een hoog rendement garandeert. In de loop der tijd zal het programma verder worden uitgebreid met innovatieve oplossingen en totaalconcepten

www.drl-products.nl